enda en bil fra orra Transport som er blitt lakket